Προεπιλεγμένη ταξινόμηση
  30

   View as: Grid List

   Results 1 of 2

   • Σύμμεικτο Ύφασμα
    Σύμμεικτο Ύφασμα
    Quick View

    • Width in cm. : 157.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K180*1 linen
    • Density (warp) : 405
    • Density (weft) : 108
    • Weight of 1 m2 in Grms : 420
    • Composition : Linen 48% – Cotton 52%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 00C34-0-189
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 00C34-0-189
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 29.4*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 30*1 linen
    • Density (warp) : 226
    • Density (weft) : 176
    • Weight of 1 m2 in Grms : 120
    • Composition : Linen 48% – Cotton 52%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 00C34-0-756
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 00C34-0-756
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : Orange
    • Count of Yarn (Warp) : 29.4*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 30*1 linen
    • Density (warp) : 226
    • Density (weft) : 176
    • Weight of 1 m2 in Grms : 120
    • Composition : Linen 48% – Cotton 52%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 0131
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 0131
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 29.4*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 30*1 linen
    • Density (warp) : 150
    • Density (weft) : 158
    • Weight of 1 m2 in Grms : 90
    • Composition : Linen 55% – Cotton 45%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ενδεικτικό στοιχείο
    Quick View
    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 0207
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 0207
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 42*1 linen
    • Density (warp) : 178
    • Density (weft) : 186
    • Weight of 1 m2 in Grms : 170
    • Composition : Linen 53% – Cotton 47%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 0233
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 0233
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 38*1 linen
    • Count of Yarn (Weft) : 29.4*1 cotton, 38*1 linen
    • Density (warp) : 199
    • Density (weft) : 170
    • Weight of 1 m2 in Grms : 140
    • Composition : Linen 79% – Cotton 21%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 026
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 026
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : 29.4*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 30*1 linen
    • Density (warp) : 226
    • Density (weft) : 179
    • Weight of 1 m2 in Grms : 125
    • Composition : Linen 49% – Cotton 51%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 053
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 053
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 29.4*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 38*1 linen
    • Density (warp) : 226
    • Density (weft) : 196
    • Weight of 1 m2 in Grms : 145
    • Composition : Linen 58% – Cotton 42%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-34
    1-34
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K180*1 linen
    • Density (warp) : 322
    • Density (weft) : 118
    • Weight of 1 m2 in Grms : 415
    • Composition : Linen 53% – Cotton 47%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-36
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-36
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K180*1 linen
    • Density (warp) : 424
    • Density (weft) : 133
    • Weight of 1 m2 in Grms : 480
    • Composition : Linen 54% – Cotton 46%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-47
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-47
    Quick View

    • Width in cm. : 155.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K180*1 linen
    • Density (warp) : 259
    • Density (weft) : 104
    • Weight of 1 m2 in Grms : 325
    • Composition : Linen 58% – Cotton 42%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-54
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-54
    Quick View

    • Width in cm. : 151.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K110*1 linen
    • Density (warp) : 420
    • Density (weft) : 134
    • Weight of 1 m2 in Grms : 380
    • Composition : Linen 42% – Cotton 58%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-84
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1-84
    Quick View

    • Width in cm. : 153
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K180*1 linen
    • Density (warp) : 374
    • Density (weft) : 132
    • Weight of 1 m2 in Grms : 405
    • Composition : Linen 56% – Cotton 44%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1012
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1012
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 110*1 linen
    • Density (warp) : 176
    • Density (weft) : 104
    • Weight of 1 m2 in Grms : 210
    • Composition : Linen 58% – Cotton 42%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 10C288
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 10C288
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : K50*1 Cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K50*1 linen
    • Density (warp) : 228
    • Density (weft) : 168
    • Weight of 1 m2 in Grms : 200
    • Composition : Linen 50% – Cotton 50%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 10C362
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 10C362
    Quick View

    • Width in cm. : 155.0
    • Color : Black, White
    • Count of Yarn (Warp) : 29.4*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 56*1 linen, K50*1 linen
    • Density (warp) : 199
    • Density (weft) : 164
    • Weight of 1 m2 in Grms : 150
    • Composition : Linen 59% – Cotton 41%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 12C263
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 12C263
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : K50*1 linen
    • Count of Yarn (Weft) : K50*1 linen
    • Density (warp) : 179
    • Density (weft) : 146
    • Weight of 1 m2 in Grms : 180
    • Composition : Linen 40% – Cotton 60%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 12C573
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 12C573
    Quick View

    • Width in cm. : 145.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : K50*1 Cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 56*1 linen, K110*1 linen
    • Density (warp) : 227
    • Density (weft) : 236
    • Weight of 1 m2 in Grms : 325
    • Composition : Linen 80% – Cotton 20%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1300
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1300
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 56*1 linen
    • Density (warp) : 178
    • Density (weft) : 144
    • Weight of 1 m2 in Grms : 175
    • Composition : Linen 54% – Cotton 46%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1300-1
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1300-1
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 56*1 linen
    • Density (warp) : 180
    • Density (weft) : 143
    • Weight of 1 m2 in Grms : 170
    • Composition : Linen 51% – Cotton 49%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C209
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C209
    Quick View

    • Width in cm. : 155.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : K50*2 Cotton
    • Count of Yarn (Weft) : K50*2 Linen
    • Density (warp) : 174
    • Density (weft) : 144
    • Weight of 1 m2 in Grms : 345
    • Composition : Linen 50% – Cotton 50%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C219
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C219
    Quick View

    • Width in cm. : 145.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : K50*1 linen
    • Count of Yarn (Weft) : 56*1 Cotton, K110*1 linen
    • Density (warp) : 225
    • Density (weft) : 236
    • Weight of 1 m2 in Grms : 330
    • Composition : Linen 80% – Cotton 20%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C368-254-2
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C368-254-2
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : K50*1 Cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 56*1 linen, K50*1 Cotton
    • Density (warp) : 182
    • Density (weft) : 268
    • Weight of 1 m2 in Grms : 240
    • Composition : Linen 61% – Cotton 39%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C368-290-6
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C368-290-6
    Quick View

    • Width in cm. : 145.0
    • Color : Brown
    • Count of Yarn (Warp) : K50*1 linen
    • Count of Yarn (Weft) : 56*1 Cotton, K50*1 linen
    • Density (warp) : 182
    • Density (weft) : 268
    • Weight of 1 m2 in Grms : 240
    • Composition : Linen 61% – Cotton 39%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C412
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C412
    Quick View

    • Width in cm. : 145.0
    • Color : Grey
    • Count of Yarn (Warp) : 56*1 linen
    • Count of Yarn (Weft) : K50*1 Cotton
    • Density (warp) : 186
    • Density (weft) : 159
    • Weight of 1 m2 in Grms : 190
    • Composition : Linen 72% – Cotton 28%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C472
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 13C472
    Quick View

    • Width in cm. : 145.0
    • Color : Grey
    • Count of Yarn (Warp) : 56*1 linen
    • Count of Yarn (Weft) : K50*1 Cotton
    • Density (warp) : 186
    • Density (weft) : 158
    • Weight of 1 m2 in Grms : 200
    • Composition : Linen 72% – Cotton 28%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1530
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1530
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 105*1 linen
    • Density (warp) : 180
    • Density (weft) : 104
    • Weight of 1 m2 in Grms : 210
    • Composition : Linen 58% – Cotton 42%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1634
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1634
    Quick View

    • Width in cm. : 150.0
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 29.4*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 50*1 linen
    • Density (warp) : 191
    • Density (weft) : 176
    • Weight of 1 m2 in Grms : 145
    • Composition : Linen 63% – Cotton 37%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση
   • Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1753
    Ύφασμα Σύμμεικτο CLS 1753
    Quick View

    • Width in cm. : 153
    • Color : White
    • Count of Yarn (Warp) : 50*1 cotton
    • Count of Yarn (Weft) : 110*1 linen
    • Density (warp) : 208
    • Density (weft) : 126
    • Weight of 1 m2 in Grms : 250
    • Composition : Linen 59% – Cotton 41%

    Sold by: Φυσικά Υφάσματα Λινά, Βαμβακερά, Σύμμεικτα - Χονδρική Πώληση

   Results 1 of 2